CÔNG TY TNHH TINH CBG & MỸ NGHỆ XK SÀI GÒN

SAIGON FURNITURE COMPANY LIMITED
Address:No. 36/2, Quarter 1B, An Phu Ward, Thuan An Town,
Binh Duong Province
Tel.:(+84)274 3740 116
Email:info@saigonfurniture.net
Website:http://www.saigonfurniture.net/
Contact person:Mr.HU.NH KIM BÁU (Mr) - Chaiman

Thông tin doanh nghiệp
Nội thất Sài Gòn ðược thành lập vào nãm 1993. Trải qua hơn 2 thập
kỷ, chúng tôi đã phát triển từ một doanh nghiệp nhỏ ở địa phương để
cạnh tranh, định hướng xuất khẩu qua hơn 20 quốc gia trên toàn thế
giới
Bàn, ghế, tủ.
Company information
Saigon Furniture was established in 1993. Over the past two decades,
we have grown from a local small business to compete, export
oriented to more than 20 countries worldwide.
Tables, chairs, cabinets