Công Ty TNHH UL VS Việt Nam

Address:  P1605, 16th Floor, Mapletree Business Centre, 1060 Nguyen Van Linh, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City.

Tel: +84.28.6256.3979

Email: sales.vn@ul.com  

Web: www.ul.com

Contact person: Mr Thanh – 0909503545 (Thanh.lam@ul.com); Ms Tuyết Anh – 0902663248 (Tuyetanh.ho@ul.com)

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

UL là công ty đi đầu về khoa học an toàn toàn cầu, UL cung cấp kiến thức chuyên môn, hiểu biết sâu sắc và dịch vụ cần thiết để giải quyết các thách thức trong kinh doanh. Chúng tôi giúp khách hàng đạt được các mục tiêu an toàn, bảo mật và bền vững, đáp ứng các kỳ vọng về chất lượng và hiệu suất, quản lý rủi ro và đạt được sự tuân thủ quy định.

Các giải pháp bền vững và môi trường của chúng tôi:

Chúng tôi giúp các doanh nghiệp đưa tính bền vững phù hợp với chiến lược của họ và giúp dễ dàng hơn trong việc theo dõi, đo lường và chia sẻ kết quả của các sáng kiến và hoạt động bền vững với các bên liên quan.

Sự hiện diện toàn cầu của chúng tôi mang đến cho bạn một thế giới chuyên môn kết hợp với kiến thức địa phương đa dạng. Chúng tôi có thể giúp bạn hài hòa các nhu cầu về quy định, công nghiệp và nhu cầu xã hội trên các thị trường của bạn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc thúc đẩy các phương pháp phát triển bền vững trên tất cả các mặt vận hành và hoạt động kinh doanh. Các giải pháp kiểm tra, chứng nhận, đánh giá và phần mềm của chúng tôi giúp bạn mở rộng kiến thức, dự đoán và ứng phó với rủi ro, đồng thời tăng tính minh bạch trên toàn bộ chuỗi giá trị của bạn.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập: UL Sustainability and Environment Solutions

BUSINESS INFORMATION

UL as the global safety science leader, UL provides the expertise, insights and services necessary to solve critical business challenges. We help our customers achieve their safety, security and sustainability goals, meet quality and performance expectations, manage risk and achieve regulatory compliance.

Our Sustainability and Environment Solutions:

We help businesses bring sustainability into alignment with their strategies and make it easier to track, measure and share the results of sustainable performance and initiatives with stakeholders.

Our global presence brings you a world of expertise combined with diverse local knowledge. We can help you harmonize the needs of regulatory, industry and social demands across your markets. We’ll assist you in driving sustainability practices across all business operations and activities. Our testing, certification, inspection and business intelligence solutions help you expand knowledge, anticipate and respond to risk, and increase transparency across your value chain.

To learn more, please visit: UL Sustainability and Environment Solutions