BÁO CÁO QUÝ III VÀ KẾ HOẠCH QUÝ IV

Kinh gửi Quý hội viên, ⚡️Làn sóng dịch bệnh lần thứ 4 với biến thể Delta đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng doanh nghiệp tại Bình Dương, đặc biệt là Doanh Nghiệp Gỗ khi bước vào mùa hàng cao điểm nhưng phải đình trệ, dừng sản xuất dẫn đến những thiệt vô cùng lớn không thể kể hết được. ⚡️Đứng trước những khó khăn của DNHV, Hiệp hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA) đã có nhiều chương trình và hoạt động nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp hội viên trong thời gian qua. ⚡️BIFA xin được báo cáo kết quả hoạt động quý III và kế hoạch hoạt động trong quý IV/2021.

⚡️Chi tiết tại file đính kèm - tải xuống Trân trọng thông tin, VP BIFA