Chương trình hội thảo Chiến lược phát triển Hiệp hội

Vào ngày 30 và 31 tháng 7 năm 2018, Chương trình Xúc tiến Nhập khẩu Thụy Sĩ -SIPPO sẽ tổ chức một buổi hội thảo dành cho các Hiệp hội. Tại buổi hội thảo, các chuyên gia trong và ngoài nước sẽ trình bày thông tin chuyên đề liên quan đến ngành hàng chế biến gỗ. Vì vậy chúng tôi cũng rất mong muốn các doanh nghiệp thành viên có quan tâm đến ngành hàng tới tham dự sự kiện. Các doanh nghiệp tham gia cũng được cập nhật các thông tin mới nhất vè xu hướng của ngành hàng, đưa ra ý kiến giải pháp phát triển tiềm năng hiệp hội, đóng góp vào kết quả hoạt động của chương trình SIPPO.
Chương trình làm việc cụ thể như sau:

Thời gian

Thời lượng

Diễn giả

Nội dung

Lưu ý

Thứ 2

30/07/2018

 

 

 

13:30

00:15

SIPPO

Giới thiệu

 

13:30

00:15

SECO

Khai mạc

 

13:45

00:45

NGUYEN THANG

Cách mạng công nghiệp 4.0, ý nghĩa đối với ngành sản xuất và hướng đi

Trình bày 20p

Hỏi đáp 25p

14:30

00:45

JOHANNES and/

or JULIANE

Xu hướng và cơ hội của thị trường Gỗ và Gỗ chế biến trên thế giới

Trình bày 20p

Hỏi đáp 25p

15:15

00:15

 

Nghỉ giải lao

 

15:30

01:00

MIGUEL CAMPIO

Mô hình Hiệp hội

- Giới thiệu các mô hình thành công

- Giới thiệu một số phác thảo kế hoạch (văn bản, mục tiêu, quy trình, tài chính.)

Trình bày

Ví dụ điển hình

Thảo luận

Hỏi đáp

16:30

00:45

 

Thảo luận

 

17:15

01:00

 

Giải lao

 

18:15

02:00

 

Ăn tối

 

20:15

01:30

 

Lịch trình tự do

 

Thứ 3

31/07/2018

 

 

 

Buổi tư vấn riêng với các chuyên gia SIPPO, SCORE, SECO để thảo luận về định hướng chiến lược và kế hoạch phát triển từ 9h30 đến 11h

 

Speaker

1. Ông Nguyễn Thắng, Chuyên gia Nguồn nhân lực

2. Ông Johannes Schwegler & Bà Juliane Lemcke, Chuyên gia ngành của SIPPO và IDP

3. Ông Miguel Campicio, Chuyên gia thể chế

Hội thảo này là một hoạt động chính trong số chuỗi hoạt động huấn luyện và đào tạo của SIPPO dành cho Hiệp hội

2018

- 01 28 tháng 7: Phác tho Chiến lược, Xác định th trường xuất khẩu mục tiêu, Xác định các dịch vụ chính

- 3031 tháng 7: Hi tho chiến lược

- Tháng 8: Bản thảo chiến lược bởi Hiệp hội và các chuyên gia trong nước, 1 buổi huấn luyện qua skype với Miguel Campicio

- 0110 tháng 9: kết nối và hc hi t các mô hình Hiệp hội Đức và Switerland

- Tháng 10: Tham gia Diễn đàn Hợp tác Gỗ Lightwood của ILCF

- Tháng 9 tháng 10: Hoàn thiện bản chiến lược Hiệp hội, 1-2 buổi huấn luyện qua Skype với Miguel và chuyên gia trong nước.

2019 & 2020:

Tháng 9 năm 2019, 2020‐ tham gia hội chợ Spoga