HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC - QUỸ BIFA NHÂN ÁI

HIỆP HỘI CHẾ BIẾN GỖ TỈNH BÌNH DƯƠNG (BIFA) trân trọng thông báo: nhằm hỗ trợ cho các Học sinh, Sinh Viên là con em của cán bộ công nhân viên đang làm việc trong các doanh nghiệp hội viên BIFA có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Quỹ BIFA NHÂN ÁI sẽ trao tặng 100 suất học bổng (1.000.000 VND/Suất) (ưu tiên những trường hợp đăng ký trước) 
* Tiêu chí xét duyệt:
1/ Học sinh xuất sắc
2/ Con em cán bộ Công nhân viên nghèo
3/ Lao động trong các Doanh nghiệp Gỗ tại Bình Dương - Là Hội viên BIFA
* Chứng từ đăng ký:
1/ Giấy khen cuối kỳ (Photo)
2/ Sổ học bạ (photo)
3/ Xác nhận của Công ty đang làm việc
4/ Xác nhận Hộ nghèo của Phường xã đang sinh sống.
* Số lượng đăng ký: Không giới hạn đăng ký. 

Hạn chót: 25/02/2019; trao học bổng vào đầu Tháng 3/2019
Liên hệ đăng ký: phuong.dn@bifa.vn
(Ms Ngọc Phượng 0904 454504)