KỶ YẾU BIFA 2018

§  Nội dungKỷ yếu BIFA là ấn phẩm đầu tiên của BIFA, với nội dung phong phú và nhiều thông tin về các hoạt động của hội. Các trang thông tin hội viên đáng tin cậy về các lĩnh vực chuyên môn hoạt động, thị trường và các mục quảng bá sản phẩm đặc trưng. Đây là kênh truyền tải thông tin đáng tin cậy đến khách hàng trong và ngoài nước.

 §  Đối tượng bạn đọc : Trong và ngoài nước, những người quan tâm đến sản phẩm đồ gỗ và mỹ nghệ hoặc các nhà cung cấp phụ trợ liên quan cho ngành như: keo, sơn, ngũ kim, tài chính, bảo hiểm, logistic, …Những nhà tìm kiếm đối tác hợp tác sản xuất kinh doanh .

 §  Ngày phát hành: Ngày 24 tháng 06 năm 2018.

§  Số lượng phát hành: 2.000 cuốn/lần đầu tiên.

§  Kênh phát hành: 100% dành tặng cho các khách hàng quảng cáo, các doanh nghiệp hội viên, các đối tác.

 §  Phân phối :  Tại Bình Dương, HCM, Đồng Nai, Bình Định,Hà Nội và các tỉnh khác.

§  Kích thước : 20 cm x 20 cm