THÔNG TƯ 21/2021/TT-BNNPTNT QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI DN CHẾ BIẾN VÀ XK GỖ

Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2022.

Một số quy định chính của nội dung Thông tư như:

- Quy định về đối tượng áp dụng: DN có hoạt động chế biến đồng thời có hoạt động xuất khẩu gỗ;

- Hướng dẫn đăng ký phân loại doanh nghiệp; bao gồm các hồ sơ:

1. Mẫu số 01- Phụ lục I tại Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT (Download tại đây)

 2. Mẫu số 08 - Phụ lục I tại Nghị định 102/2020/NĐ - CP (Download tại đây) 

 3. Giấy đăng ký kinh doanh

 4. Giấy môi trường

 5. Giấy Phòng cháy chữa cháy

 6. Sổ theo dõi nhập xuất lâm sản 12 tháng (5/2021-4/2022)

 7. Kế hoạch an toàn lao động

 8. Danh sách người lao động kèm mã số bảo hiểm

 9. Thông báo nộp bảo hiểm (do cơ quan bảo hiểm cung cấp)

 10. Quyết định thành lập công đoàn

 11. Mẫu số 06 - Phụ lục I tại Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT. (Download tại đây)

- Xác minh thông tin kê khai, nguồn thông tin xác minh;

- Hình thức công bố kết quả;

- Hướng dẫn chuyển loại và phân loại lai Doanh nghiệp nếu DN chưa đạt.

Chi tiết xem thêm tại FILE đính kèm.

Trân trọng thông tin,
VP BIFA