[TIN CHÍNH SÁCH] THÔNG TƯ "QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM NGỪNG KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT GỖ TRÒN, GỖ XẺ TỪ RỪNG TỰ NHIÊN TỪ LÀO VÀ CAMPUCHIA"

 Kính gửi Quý Doanh Nghiệp,

💥  Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 21/2023/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.

👉 Quý Doanh Nghiệp vui lòng xem thông tin chi tiết tại văn bản đính kèm.

Trân trọng thông tin,

VP BIFA