Ngành gỗ bứt phá trong quý đầu năm

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong quý 1/2019, tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành lên 8,8 tỉ USD, giảm gần 3% so với cùng kỳ năm 2018. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của nhóm ngành này cũng đạt tới 7,25 tỉ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2018.
Đáng chú ý, trong thời gian qua là sự tăng trưởng ấn tượng của ngành gỗ với giá trị xuất khẩu đạt 2,3 tỉ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2018. Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất chiếm 79% tổng giá trị xuất khẩu. Mỹ cũng là thị trường tăng trưởng mạnh nhất với tốc độ lên tới 34%, kế đến là Đài Loan gần 26%. Các mặt hàng trong cùng nhóm ngành lâm sản với gỗ và các sản phẩm gỗ cũng có sự tăng trưởng mạnh mẻ, như: quế tăng gần 19%; sản phẩm mây, tre, cói tăng 38% so với cùng kỳ.
Ngành thủy sản đứng thứ 2 về kim ngạch xuất khẩu với 1,8 tỉ USD, nhưng tốc độ tăng trưởng chỉ có 0,5%. Tuy không có giá trị cao nhưng tốc độ tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ 2018 là cao su đạt 461 triệu USD, tăng 18,5% về giá trị.
Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong quý 1/2019, tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành lên 8,8 tỉ USD, giảm gần 3% so với cùng kỳ năm 2018. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của nhóm ngành này cũng đạt tới 7,25 tỉ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2018.
Đáng chú ý, trong thời gian qua là sự tăng trưởng ấn tượng của ngành gỗ với giá trị xuất khẩu đạt 2,3 tỉ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2018. Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất chiếm 79% tổng giá trị xuất khẩu. Mỹ cũng là thị trường tăng trưởng mạnh nhất với tốc độ lên tới 34%, kế đến là Đài Loan gần 26%. Các mặt hàng trong cùng nhóm ngành lâm sản với gỗ và các sản phẩm gỗ cũng có sự tăng trưởng mạnh mẻ, như: quế tăng gần 19%; sản phẩm mây, tre, cói tăng 38% so với cùng kỳ.
Ngành thủy sản đứng thứ 2 về kim ngạch xuất khẩu với 1,8 tỉ USD, nhưng tốc độ tăng trưởng chỉ có 0,5%. Tuy không có giá trị cao nhưng tốc độ tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ 2018 là cao su đạt 461 triệu USD, tăng 18,5% về giá trị.

Nguồn: https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/nganh-go-but-pha-trong-quy-dau-nam-1067647.html