Tin ngành

Hiệp định EVFTA: Gỗ Việt và yêu cầu chất lượng trước khi vào EU

Hiệp định EVFTA: Gỗ Việt và yêu cầu chất lượng trước khi vào EU

Trong những bài trước, Báo điện tử Thời báo Chứng khoán Việt Nam đã đăng tải loạt bài viết về tác động chung của Hiệp định EVFTA đối với nền kinh tế Việt Nam cũng như cơ hội và thách thức đối với một số doanh nghiệp và các ngành sản xuất trong nước. Trong bài viết này, chúng tôi tiếp tục thông tin về ảnh hưởng của hiệp định này đối với riêng ngành công nghiệp chế biến, sản xuất gỗ dưới góc độ cơ hội và thách thức

Ngành công nghiệp gỗ và 'cơ hội vàng' khi tham gia EVFTA

Ngành công nghiệp gỗ và 'cơ hội vàng' khi tham gia EVFTA

Việt Nam ký kết EVFTA là "cơ hội vàng" cho doanh nghiệp (DN) gỗ Việt Nam phát triển sản xuất kinh doanh, với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Các DN Việt Nam cần điều chỉnh, thay đổi phương thức kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh để đáp ứng những yêu cầu từ hội nhập.