Tin ngành

Nhập khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 13% so với cùng kỳ

Nhập khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 13% so với cùng kỳ

Theo Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương (VITIC), nhập khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ 9 tháng đầu năm 2019 đạt trên 1,8 tỷ USD tăng 13% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thời gian này Việt Nam tăng mạnh nhập khẩu từ thị trường Nga tuy chỉ chiếm 1,13% tỷ trọng, nhưng so với cùng kỳ tăng gấp 2,9 lần.