Tin ngành

Dự kiến điều chỉnh thuế xuất khẩu dăm gỗ lên 5%

Dự kiến điều chỉnh thuế xuất khẩu dăm gỗ lên 5%

Trước nhiều kiến nghị cho rằng, cần điều chỉnh thuế xuất khẩu (XK) mặt hàng dăm gỗ nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất trong nước, Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ đề xuất tăng thuế XK mặt hàng dăm gỗ từ 2% lên 5%.