Tin ngành

Thương mại gỗ hợp pháp và nhận dạng gỗ

Thương mại gỗ hợp pháp và nhận dạng gỗ

Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với Mạng lưới giám sát buôn bán động, thực vật hoang dã (TRAFFIC) vừa tổ chức khoá tập huấn về thương mại gỗ hợp pháp và nhận dạng gỗ cho cán bộ Hải quan và Kiểm lâm khu vực phía Bắc tại tỉnh Vĩnh Phúc.