Tin ngành

Đức hỗ trợ triển khai VPA FLEGT về gỗ hợp pháp

Đức hỗ trợ triển khai VPA FLEGT về gỗ hợp pháp

Gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam được cấp phép FLEGT sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn khi xuất khẩu sang châu Âu trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) hiệu lực.

 

Chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện bảo đảm gỗ hợp pháp

Chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện bảo đảm gỗ hợp pháp

Có bảy nguyên tắc mà các tổ chức và hộ gia đình phải thực hiện để bảo đảm tính hợp pháp của các sản phẩm gỗ. Trong đó, tính khai thác hợp pháp trong nước, cụ thể, quyền sử dụng đất, rừng, quản lý, môi trường là một những nguyên tắc quan trọng cần được chú ý.