HIỆP HỘI CHẾ BIẾN GỖ TỈNH BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ IV, 2018-2021

Hiệp hội chế biến gỗ Bình Dương (BIFA) được thành lập năm 2009, là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện, thể hiện trên các mặt hoạt động:

  • Là tiếng nói đại diện cho ngành chế biến gỗ tỉnh Bình Dương;

  • Tổ chức hoạt động, xúc tiến thương, mại tiếp cận thị trường;

  • Tư vấn chính sách cho nhà nước và phổ biến, cập nhật chính sách pháp luật đến hội viên;

  • Hợp tác với các tổ chức, các hiệp hội quốc tế để thúc đẩy hoạt động của Hiệp hội;

  • Cập nhật công nghệ hiện đại, với máy móc thiết bị chế biến gỗ mới, tiên tiến;

  • Hỗ trợ đào tạo kỹ năng quản trị và phát triển nhân lực;

  • Kết nối giữa các hội viên, thúc đẩy giao thương nội khối.

  • Tổ chức các sự kiện giao lưu, văn thể mỹ và các hoạt động xã hội, hoạt động thiện nguyện.

Hiện tại Hiệp Hội có hơn 300 hội viên là các doanh nghiệp chế biến gỗ trong nước, kế hoạch đến 2025 sẽ phát triển lên 400 hội viên và thúc đẩy quan hệ hội viên liên kết với các doanh nghiệp FDI.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

 

Đại Hội  kết thúc vào: 18h 00 ngày 21.08.2018.