BUỔI HỌP VỚI SỞ CÔNG THƯƠNG VỀ KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG, DI DỜI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG

Kính gửi Quý Doanh Nghiệp!
💢 VP BIFA xin trân trọng thông tin đến Quý Doanh Nghiệp buổi họp với Sở Công Thương về “ Kế hoạch chuyển đổi công năng, di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương” như sau:
▪️ Thời gian: 14h00 ngày 15/05/2024.
▪️ Địa điểm: Phòng họp A - Sở Công Thương tỉnh Bình Dương.
📎Xem tài liệu tại file đính kèm: CÔNG THƯƠNG.pdf
✨ Đại diện BIFA:
- Ông Nguyễn Phi Hùng - UVBCH
- Bà Phạm Thị Thuỳ Ngân - Thư ký
VP BIFA trân trọng thông tin một số hình ảnh diễn ra tại chương trình.
Trân trọng,
VP BIFA