Dự án Score

Dự án phát triển doanh nghiệp bền vững là một chương trình Phi lợi nhuận hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh một cách bền vững. Chương trình SCORE được triển khai tại 7 quốc gia bao gồm: Trung Quốc, Indonesia, Nam Phi, Ấn Độ, Ghana, Columbia, Việt Nam, nhận tài trợ từ tổ chức SEKO (Thụy Sỹ), và Tổ chức Lao động Quốc tế ILO
Tại Việt Nam chương trình SCORE do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Tp. HCM (VCCI-HCM) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp triển khai.
Đối tác triển khai chiến lược của dự án tại Bình Dương, TPHCM, Đồng Nai là Hiệp hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương, BIFA

Cấu trúc Chương trình:

Nội dung:
Chương trình SCORE bao gồm các khóa đào tạo qua 5 chuyên đề.
  • Chuyên đề 1: Hợp tác tại nơi làm việc
  • Chuyên đề 2: Quản lý chất lượng
  • Chuyên đề 3: Sản xuất sạch hơn
  • Chuyên đề 4: Quản lý nguồn nhân lực
  • Chuyên đề 5: An toàn vệ sinh lao động
Trong đó chuyên đề 1 là chuyên đề nền tảng, giới thiệu phương pháp của toàn chương trinh.

Trình tự triển khai:

Chuyên đề 1 sẽ được triển khai cho tất cả doanh nghiệp tham dự chương trinh trước khai triển khai các chuyên đề tiếp theo. Sau khi tham gia chuyên đề 1 doanh nghiệp sẽ lựa chọn các chuyên đề tiếp theo để tham gia tùy vào nhu cầu thực tế.

Các hoạt động được triển khai cho 1 chuyên đề bao gồm:

 Hoạt động Thời lượng
 Đánh giá ban đầu tại DN  ½ ngày
 Đào tạo tập trung tại BIFA  2 ngày
 Tư vấn tại DN lần 1  ½ ngày
 Tư vấn tại DN lần 2 (cách lần trước 1 tuần)  ½ ngày
 Tư vấn tại DN lần 3 (cách lần trước 2 tuần)   ½ ngày
 Tư vấn tại DN lần 4 (cách lần trước 3 tuần)  ½ ngày


Đóng góp tham dự

Đóng góp tham dự cho 1 chuyên đề là: 10.000.000 VND (mười triệu đồng) (trong năm 2016)

Đóng góp tham dự này bao gồm tất cả các hoạt động của mục 2.2, tài liệu cho học viên, ăn trưa trong thời gian đào tạo.