CÔNG TY CP SX VÀ XNK LÂM SẢN SÀI GÒN

Address: 64 Truong Dinh, Ward 07, District 3, Ho Chi Minh City

Tell: 028.3932.6375

Website: Vinaforsaigon.com.vn

Contact person: 

Mr TO NGOC NGOI - GENERAL MANAGER (0903.011.559). Email:tongocngoi@gmail.com

Mr NGUYEN VAN KHOA - SALES MANAGER (0913.928.816) Email: vinaforsaigon@gmail.com

Business information:

VINAFOR SAIGON JCO. was established on December 16, 2005. As a unit specializing in providing the main products of wood and outdoor furniture with the main materials of log, sawn (pine wood) and MDF. And export items to foreign countries such as the US, Australia, New Zealand.

Thông tin Doanh nghiệp:

VINAFOR SAIGON JCO. được thành lập từ ngày 16/12/2005. Là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm chủ yếu về nguyên liệu gỗ và bàn ghế ngoài trời với nguyên liệu chính là gỗ tròn, gỗ xẻ (gỗ thông xẻ), ván MDF. Và xuất khẩu các mặt hàng bàn ghế sang nước ngoài như Mỹ, Úc, New Zealand.