CÔNG TY TNHH GIA NHIÊN

Address: 168/32 D2 Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Hotline: 0283. 5116651

Website: www.gianhien.com

Contact person:

Mr TRAN HOAI HUU – GĐ. Email: huutran@gianhien.com

Ms HO THUY PHUONG THAO - 0903.657.328. Email: phuongthao@gianhien.com

Business information:

Gia Nhien Co., Ltd. was established in 2004. Is an enterprise specializing in manufacturing handicrafts made from cajeput wood material with the main product is wooden boat model.

Main markets: USA, Europe, Japan, China, Canada ...

Thông tin Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Gia Nhiên được thành lập từ  năm 2004. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu gỗ tràm với sản phẩm chủ yếu là mô hình thuyền gỗ.

Thị trường chính: Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Canada...