📣📣[TIN CHÍNH SÁCH] QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI MỚI CỦA HOA KỲ VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG DỰ KIẾN ĐỐI VỚI VIỆT NAM📣📣

Kính gửi Quý Doanh Nghiệp,
Hiện nay, "Phòng vệ thương mại" đang là một trong những vấn đề quan trọng mà Bộ Thương Mại Hoa Kỳ quan tâm, cũng là một trong những điều cần thiết mà tất cả Doanh Nghiệp Việt Nam trong ngành Gỗ nói riêng và trong thương mại nói chung cần phải chú ý.
Văn phòng xin gửi đến Quý Doanh nghiệp thông báo "Quy định về phòng vệ thương mại mới của Hoa Kỳ và những tác động dự kiến đối với Việt Nam".
Thông tin chi tiết trong file đính kèm.
cv 406 gui Hiep hoi thong bao quy dinh PVTM moi (sign)_0001.pdf
Trân trọng,
VP