📢 HỘI THẢO "LEAN FACTORY - THÔNG QUA LOẠI BỎ 7 + 1 LOẠI LÃNG PHÍ CHẾT NGƯỜI" 📢

Kính gửi Quý Doanh nghiệp 

✔ Từ khóa "Lean" luôn là Top từ khóa được tìm kiếm. Tuy nhiên, để bắt đầu với Lean, các nhà quản trị cần xác định được các loại lãng phí chết người tồn tại trong nhà máy là gì, chúng là "đối thủ nguy hiểm nhất" của Lean. Nguyên nhân sinh ra và cách loại bỏ lãng phí! 

💢 Nhận thấy những thỏi vàng khối "lãng phí" bốc hơi trong không khí với ngành gỗ, Hiệp hội BIFA, CLB LSS và Công ty TVQL Hạnh Gia (MAC) đã phối hợp tổ chức chương trình Hội thảo trực tuyến đến các Doanh nghiệp. 
Các nội dung sẽ được giải đáp tường tận và cụ thể nhất từ các chuyên gia. 

⭐ Thông tin cụ thể như sau: 
- Chủ đề hội thảo: "Lean Factory - Thông qua loại bỏ 7 loại lãng phí chết người". 
- Hình thức: trực tuyến trên nền tảng Zoom.
- Thời gian: 8h30-11h30 ngày 24 tháng 11 năm 2021 

⭐ Chương trình có sự tham gia của: : 
- Ông Lê Phước Vân - CEO MAC Co., Ltd, chuyên gia tư vấn đào tạo, giảng viên cao cấp ILO
- Ông Đỗ Văn Khoa - Chuyên gia tư vấn đào tạo (MAC)⭐ DN có thể đăng ký tham dự miễn phí và đặt câu hỏi cho các chuyên gia qua link: https://forms.gle/FwEyz1nWwH53WfLB8

Trân trọng thông tin 
VP BIFA