CHUNG TAY THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆP 5K – ĐẨY LÙI COVID-19

Kính gửi Quý Hội viên 

Trong bối cảnh dịch bệnh đang có chiều hướng lây lan trở lại và khó kiểm soát đặc biệt là ở khu vực phía Nam, BCH BIFA kêu gọi toàn thể Qúy Doanh nghiệp thực hiện Thông điệp "5K", "Lá chắn thép bảo vệ cộng đồng": KHẨU TRANG – KHỬ KHUẨN – KHOẢNG CÁCH – KHÔNG TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI – KHAI BÁO Y TẾ” của Bộ Y Tế nhằm đảm bảo sức khỏe cho mình và người thân, đảm bảo phát triển sản xuất.