CHƯƠNG TRÌNH HỌP CLB LSS LẦN 87 - THÁNG 09/2023: ỨNG DỤNG HỆ SINH THÁI GOOGLE ĐỂ QUẢN TRỊ KHO VÀ SẢN XUẤT

Kính gửi Quý Doanh Nghiệp,

VP BIFA xin trân trọng thông tin đến quý doanh nghiệp Chương Trình Họp CLB LSS Lần 87 - Tháng 09/2023, kết hợp tham dự chương trình về "Ứng dụng hệ sinh thái Google để quản trị kho và sản xuất", với thông tin cụ thể như sau:

🔸 Nội dung:

- Họp mặt, giao lưu giữa hội viên CLB LSS và khách mời.

- Tham dự chương trình về "Ứng dụng hệ sinh thái Google để quản trị kho và sản xuất".

🔸 Thời gian: 08h30 - 11h30, thứ tư ngày 27/09/2023.

🔸 Hình thức: Online Google Meet.

VP BIFA trân trọng kính mời Quý Doanh Nghiệp quan tâm tham dự theo thông tin sau:

Link google Meet tham dự trực tuyến: https://meet.google.com/ggb-yzad-icw

Link đăng ký tham dự: https://forms.gle/Voh1vnNWYQ3DxSpj9

Mọi thắc mắc và cần được hỗ trợ, vui lòng liên hệ Mr. Thuyết: 0972 868867

Trân trọng thông tin,

VP BIFA