CLB SẢN XUẤT TINH GỌN NGÀNH GỖ (LSS CLUB) – DUY TRÌ GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG VÀ ĐỔI MỚI GIÁ TRỊ CHO HỘI VIÊN và CỘNG ĐỒNG NGÀNH GỖ

Ngày 27/08/2014, Câu lạc bộ sản xuất tinh gọn ngành gỗ (Lean Six Sigma For Wood Club) gọi tắt là LSS Club được chủ tịch BIFA ký quyết định thành lập với mục đích “Phát triển kỹ năng kiểm soát năng suất và kiểm soát lãng phí nhằm tăng trưởng về lợi nhuận một cách ổn định thông qua việc nâng cao năng lực cho Hội viên tham gia câu lạc bộ”.

Sau 8 năm hoạt động, CLB LSS hiện có hơn 50 hội viên doanh nghiệp ngành gỗ và các ngành phụ trợ. 

Với nhiều nỗ lực của Ban điều hành, sau 8 năm hoạt động, LSS đã tổ chức 81 kỳ họp với sự tham gia của các chuyên gia, lãnh đạo trong ngành chế biến gỗ ở khu vực phía Nam. Trong quá trình hoạt động, CLB LSS đã ghi đậm dấu ấn cho tầm nhìn “Trở thành CLB uy tín số 1 chuyên ngành gỗ với nhóm chuyên gia giỏi về Lean Six Sigma, giỏi công nghệ chế biến gỗ”

LSS kết nạp Hội viên mới và tham quan học hỏi thực tế tại doanh nghiệp

Trong nhiệm kỳ mới, Ban điều hành CLB LSS vẫn tuân thủ nguyên tắc hoạt động tinh gọn để tổ chức nhiệm kỳ 3 với cơ cấu: 1 chủ nhiệm và 4 ban (Ban Đào Tạo, Ban Thư Ký, Ban Sự Kiện Truyền Thông và Ban Hội Viên)

A person standing in front of a group of people sitting at tables
      Description automatically generated with medium confidence

A group of people sitting at a table
      Description automatically generated with low confidence

Hình ảnh buổi họp đổi mới giá trị LSS và Cơ cấu BĐH LSS nhiệm kỳ III

Trong kỳ họp Ban điều hành nhiệm kỳ 3, ban điều hành đã cùng nhau chia sẻ những thách thức của CLB trong bối cảnh ngành gỗ đang gặp nhiều khó khăn hiện nay. Để đổi mới giá trị, BĐH LSS đã thực hiện brain – storming và xác định được “các giá trị”:

 1. Đào tạo thực hành cho 2 nhóm hội viên (ngành gỗ và phụ trợ)
 2. Tham quan học hỏi tại các doanh nghiệp
 3. Chia sẻ trải nghiệm, khó khăn, thông tin trên Team
 4. Truyền thông các kiến thức và sự kiện LSS
 5. Tạo cơ hội kinh doanh (thông qua hoạt động Power Team)
 6. Từ thiện và tổ chức các sự kiện LSS

Để tạo giá trị cho Hội viên LSS và cộng đồng ngành gỗ, CLB LSS sẽ tổ chức hoạt động hàng tháng với hình thức đa dạng và phong phú hơn, đáp ứng tình hình khó khăn trước mắt của ngành, bằng cách:

 • Tổ chức online xen kẽ offline, 
 • Tham quan doanh nghiệp, 
 • Đào tạo và hội thảo chuyên đề, 
 • Tổ chức các hoạt động Power Team tinh gọn,
 • Hoạt động xã hội và tổ chức sự kiện cho Hội Viên CLB LSS

Các doanh nghiệp hoặc cán bộ quản lý quan tâm đến hoạt động của CLB LSS và có mong muốn đóng góp cho sự phát triển chung của ngành gỗ, vui lòng liên hệ Hiệp hội Chế biến gỗ tỉnh Bình Dương để được kết nối:

Điện thoại: 0274 2222 459 Email: info@bifa.vn  Ban SKTT LSS