HỖ TRỢ THÔNG TIN ĐẾN DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN CUNG CẤP CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN TIẾP CẬN TÍN DỤNG

Kính gửi Quý Doanh Nghiệp,

VP BIFA - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương thông tin đến Quý Doanh Nghiệp về việc hỗ trợ cung cấp thông tin về tình hình tiếp cận vốn tín dụng để phục vụ sản xuất kinh doanh và những khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp cận tín dụng tại các Chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thông tin của các doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác qua đường link trực tiếp: https://bit.ly/3EJbbHg (đính kèm mã QR biểu mẫu báo cáo) trước ngày 28/9/2023.

Trên cơ sở thông tin của các doanh nghiệp cung cấp, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương sẽ có định hướng chỉ đạo hoặc đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp tại các Chi nhánh NHTM trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết thông tin, xem tại FILE ĐÍNH KÈM.

Trân trọng,

VP BIFA