[HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG] THƯ MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ THÚC ĐẨY MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG THƯƠNG NĂM 2023

Kính gửi: Quý Doanh Nghiệp

VP BIFA trân trọng thông tin và mời Quý Doanh Nghiệp đăng ký tham gia "Hội nghị thúc đẩy mô hình chuyển đổi số cho doanh nghiệp ngành Công Thương năm 2023" với thông tin như sau:

▪️ Nội dung: Thực hiện Quyết định số 3297/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số cho các ngành. Cũng tại hội nghị Quý Doanh Nghiệp Hội Viên sẽ được thông tin về nền tảng chuyển đổi số cho ngành gỗ.

▪️ Thời gian: 08h00, ngày 17/11/2023 (Thứ Sáu).

▪️ Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Tỉnh Bình Dương - đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

💢 LINK ĐĂNG KÝ: https://forms.gle/PhWCYm99obaSUExc9

Chi tiết chương trình xem tại link đính kèm.

Trân trọng,

VP BIFA