[HỘI CHỢ Q-FAIR 2024] THÔNG BÁO TỪ BAN TỔ CHỨC VỀ "CHÍNH SÁCH GIẢM GIÁ DỊCH VỤ LƯU TRÚ"

Kính gửi Quý Doanh Nghiệp tham gia và tham quan Hội chợ Q-Fair 2024!

🏨 Ban tổ chức xin trân trọng thông báo về chính sách giảm giá dịch vụ lưu trú tại Hội chợ Q-Fair 2024 theo Công văn số 601/UBND-KT ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh với thông tin như sau:

📅 Thời gian áp dụng giảm giá: từ 01/3/2024 đến 15/4/2024.

- Phòng lưu trú: Giảm giá từ 30% - 50%

- Ăn uống: Giảm giá ít nhất 10%

- Dịch vụ khác (nếu có): Giảm giá ít nhất 10%

🌟 Xem chi tiết tại đính kèm: https://www.facebook.com/viforestfair/posts/pfbid02TNFKkpQAxunPGtG4rkSeRfQYpRcYWy6yZfNRJjtp8ZkaxUbpfo6powmGWFXADPmul

#Viforestfair #QFair2024 #GiảmGiáLưuTrú #HộiChợQuốcTế