Kim ngạch xuất khẩu gỗ, sản phẩm gỗ quý I-2019 tăng 15,6%

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ trong tháng 3 đạt 872 triệu USD, qua đó nâng kim ngạch xuất khẩu 3 tháng đầu năm của nhóm ngành hàng này lên 2,3 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2018. Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí là các thị trường nhập khẩu chủ lực gỗ của Việt Nam với tỷ trọng xuất khẩu chiếm 79% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ. Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Mỹ tăng mạnh nhất với mức 34%; thị trường Nhật Bản tăng 7,6%, thị trường Hàn Quốc tăng 0,5%...

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/931750/-kim-ngach-xuat-khau-go-san-pham-go-quy-i-2019-tang-156