Tin Bình Dương

Ngành gỗ: Tiếp tục một năm thắng lợi

Ngành gỗ: Tiếp tục một năm thắng lợi

Năm 2018 dần khép lại, ngành gỗ cả nước đã cán cột mốc 8 tỷ USD xuất khẩu. Các chuyên gia nhận định, năm 2019 ngành gỗ tiếp tục có nhiều thuận lợi trong xuất khẩu, do vậy khả năng sẽ duy trì đà tăng trưởng cao.