BẢN TIN CÔNG NGHỆ: "HỆ THỐNG GHÉP DỌC TỰ ĐỘNG"

Kính gửi đến Quý Hội Viên bản tin công nghệ tuần số 47  với chủ đề: "HỆ THỐNG GHÉP DỌC TỰ ĐỒNG" 

Xin chân thành cảm ơn Công Ty TNHH Máy CBG Thượng Nguyên đã cung cấp hình ảnh cũng như thông tin cho bản tin.