NĂM 2020, XUẤT KHẨU MÂY, TRE, CÓI, THẢM TĂNG MẠNH

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu sản phẩm mây, tre, cói, thảm trong tháng 12/2020 đạt mức cao kỷ lục, đạt 68,69 triệu USD, tăng 21,2% so với tháng 11/2020; tăng 34,4% so với tháng 12/2019. Tính chung trong năm 2020, xuất khẩu sản phẩm mây, tre, cói, thảm đạt 610,69 triệu USD, tăng 26,3% so với năm 2019.

Khi Việt Nam ngày càng tham gia sâu rộng vào kinh tế thế giới sẽ mở ra không ít cơ hội cho các ngành kinh tế nói chung và ngành sản xuất thủ công mỹ nghệ nói riêng. Vấn đề là ở chỗ chúng ta có biết tận dụng những cơ hội này để phát triển hay không. Thị trường của những sản phẩm này ngày càng được mở rộng, đặc biệt là thị trường nước ngoài. Khách nước ngoài muốn tìm đến nguồn gốc Á Đông với những sản phẩm do chính bàn tay lao động thủ công của người thợ tạo nên từ những nguyên liệu tự nhiên. Thị trường lớn, giá cả hợp lý, khả năng luân chuyển vốn nhanh là những thuận lợi rất lớn cho sản xuất. Đó là một triển vọng về phát triển hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống nước ta.

Mặc dù hàng thủ công mỹ nghệ không phải là nhu yếu phẩm trong đời sống hàng ngày của cư dân nhưng lại đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong đời sống xã hội, nhu cầu trang trí và thưởng thức những nét độc đáo của các nền văn hóa của các nước trên thế giới. Đó là tiềm năng thuận lợi của thị trường cần được quan tâm để khai thác.

Tháng 12/2020 và năm 2020 xuất khẩu thảm tăng mạnh và là động lực chính góp phần vào tăng trưởng xuất khẩu sản phẩm mây, tre, cói, thảm của cả nước. Ngoài ra, trong năm 2020, xuất khẩu các chủng loại khác là mây, tre, cói cũng tăng so với năm 2019. Cụ thể:

  • Xuất khẩu thảm trong tháng 12/20202 đạt 31,34 triệu USD, tăng 29,3% so với tháng 11/2020; tăng 75,5% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung trong năm 2020, xuất khẩu thảm đạt 289,065 triệu USD, tăng 63,3% so với năm 2019.

Tháng 12/2020, xuất khẩu thảm sang thị trường Mỹ và EU tăng mạnh so với tháng 11/2020 và so với cùng kỳ năm 2019; ngược lại, xuất khẩu thảm sang thị trường Nhật Bản giảm 19,7% so với tháng 11/2020. Đáng chú ý, xuất khẩu thảm sang thị trường Anh trong tháng 12/2020 tăng 199,2% so với tháng 11/2020 và tăng 427,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính chung trong năm 2020, xuất khẩu thảm sang thị trường Mỹ chiếm tới 44% tổng kim ngạch xuất khẩu thảm của cả nước, tăng 140,0% so với năm 2019; xuất khẩu sang thị trường EU tăng 57,9%. Trong khi đó, năm 2020, xuất khẩu thảm sang thị trường Nhật Bản giảm 4,7% so với năm 2019, đạt 43,18 triệu USD.

  • Tháng 12/2020, xuất khẩu lục bình đan 8,37 triệu USD, giảm 5,1% so với tháng

11/2020; tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung trong năm 2020, xuất khẩu lục bình đan đạt 78,76 triệu USD, tăng 10,9% so với năm 2019.

Tháng 12/2020, xuất khẩu lục bình đan giảm chủ yếu là do xuất khẩu sang thị trường Mỹ giảm 19,1% so với tháng 11/2020. Ngược lại, xuất khẩu lục bình đan sang thị trường EU và Australia lần lượt tăng 36,6% và 7,1% so với tháng 11/2020.

  • Xuất khẩu cói đan trong tháng 12/2020 đạt 8,39 triệu USD, tăng 24,0% so với tháng 11/2020; tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung trong năm 2020, xuất khẩu cói đan đạt 68,50 triệu USD, tăng 8,4% so với năm 2019.

    Tháng 12/2020, xuất khẩu cói đan sang 2 thị trường chính là Mỹ và EU đều tăng so với tháng 11/2020 và tăng so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung trong năm 2020, trong khi xuất khẩu cói đan sang thị trường EU tăng 16,8% so với năm 2019, thì xuất khẩu sang thị trường Mỹ giảm 1,9%.

  • Xuất khẩu tre đan trong tháng 12/2020 đạt 6,21 triệu USD, tăng 4,6% so với tháng 11/2020; giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung trong năm 2020, xuất khẩu tre đan đạt 57,44 triệu USD, tăng 0,3% so với năm 2019.

Tháng 12/2020, xuất khẩu tre đan sang EU tăng 9,7% so với tháng 11/2020; xuất khẩu sang Mỹ giảm 3,8%. Tính chung trong năm 2020, xuất khẩu tre đan sang EU tăng 6,0%, xuất khẩu sang Mỹ tăng 19,6% so với năm 2019.

  • Xuất khẩu mây đan trong tháng 12/2020 đạt 4,64 triệu USD, tăng 34,3% so với tháng 11/2020; tăng 30,1% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung trong năm 2020, xuất khẩu mây đan đạt 39,84 triệu USD, tăng 5,9% so với năm 2019.

Thị trường xuất khẩu

Thị trường Mỹ: Theo thống kê, xuất khẩu mây, tre, cói, thảm sang Mỹ trong tháng 12/2020 đạt 26,085 triệu USD, tăng 144,% so với tháng 11/2020; tăng 60,4% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung trong năm 2020, xuất khẩu mây, tre, cói, thảm sang Mỹ đạt 228,59 triệu USD, tăng 56,1% so với năm 2019.

Tháng 12/2020, xuất khẩu thảm, cói đan, mây đan sang thị trường Mỹ tăng so với tháng 11/2020; ngược lại, xuất khẩu tre đan sang Mỹ giảm 3,8% so với tháng 11/2020. Tính chung trong năm 2020, xuất khẩu thảm, lục bình đan, tre đan sang Mỹ tăng; trong khi đó, xuất khẩu cói đan và mây đan giảm so với năm 2019.

Năm 2020, đáng chú ý, xuất khẩu thảm sang thị trường Mỹ tăng mạnh, chiếm 56% tổng kim ngạch xuất khẩu mây, tre, cói, thảm sang thị trường này, đạt 128,06 triệu USD, tăng 140,0% so với năm 2019.

Thị trường EU: Xuất khẩu mây, tre, cói, thảm sang EU trong tháng 12/2020 đạt 18,715 triệu USD, tăng 40,6% so với tháng 11/2020; tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung trong năm 2020, xuất khẩu mây, tre, cói, thảm sang EU đạt 154,02 triệu USD, tăng 18,1% so với năm 2019.

Tháng 12/2020, xuất khẩu mây, tre, cói, thảm sang hầu hết các thị trường chủ lực trong EU đều tăng so với tháng 11/2020: thị trường Đức tăng 37,2%, Pháp tăng 20,0%, Hà Lan tăng 89,3%, Tây Ban Nha tăng 104,9%...Ngược lại, xuất khẩu mây, tre, cói, thảm sang thị trường Italia giảm 30,9% so với tháng 11/2020.

Tính chung trong năm 2020, Đức là thị trường trong EU nhập khẩu nhiều nhất mây, tre, cói, thảm của Việt Nam, đạt 37,06 triệu USD, tăng 24,0% so với năm 2019. Tiếp theo là các thị trường Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bỉ, Thụy Điển…

Tháng 12/2020, xuất khẩu các chủng loại mây, tre, cói, thảm sang EU đều tăng so với tháng 11/2020. Tính chung trong năm 2020, thảm là chủng loại được xuất khẩu nhiều nhất sang EU đạt 36,04 triệu USD, tăng 57,9% so với năm 2019. Tiếp theo là các chủng loại: cói đan, tre đan, lục bình đan, mây đan.

Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại – Bộ Công Thương