TOP CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ NĂM 2020

Tham gia và hoạt động xuất khẩu G&SPG năm 2020 có trên 3600 doanh nghiệp trong đó có 75 doanh nghiệp đạt giá trị xuất khẩu trên 30 triệu USD/năm.

 

Mặc dù chịu tác động bởi đại dịch Covid -19, nhưng theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam đạt 12,371 tỷ USD, tăng 16,2% so với năm 2019.

Tham gia và hoạt động xuất khẩu G&SPG năm 2020 có trên 3600 doanh nghiệp trong đó có 75 doanh nghiệp đạt giá trị xuất khẩu trên 30 triệu USD/năm. Thống kê sau đây là Top các doanh nghiệp có giá trị xuất khẩu lớn trong ngành gỗ năm 2020. 

TOP CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU G&SPG ĐẠT TRÊN  200 TRIỆU USD

Nguồn: Tạp chí Gỗ Việt tổng hợp từ số liệu Tổng cục Hải quan

TOP CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU G&SPG ĐẠT TỪ 100 → 200 TRIỆU USD

Nguồn: Tạp chí Gỗ Việt tổng hợp từ số liệu Tổng cục Hải quan

TOP CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU G&SPG ĐẠT TỪ 50 → 100 TRIỆU USD

Nguồn: Tạp chí Gỗ Việt tổng hợp từ số liệu Tổng cục Hải quan

TOP CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU G&SPG ĐẠT TỪ 30 → 50 TRIỆU USD

Nguồn: Tạp chí Gỗ Việt tổng hợp từ số liệu Tổng cục Hải quan

 

Nguồn: https://goviet.org.vn/bai-viet/top-cac-doanh-nghiep-xuat-khau-go-va-san-pham-go-nam-2020-9253#:~:text=M%E1%BA%B7c%20d%C3%B9%20ch%E1%BB%8Bu%20t%C3%A1c%20%C4%91%E1%BB%99ng,2%25%20so%20v%E1%BB%9Bi%20n%C4%83m%202019.