Tin ngành

Ngành gỗ: Nâng vị thế từ vai trò của DN và gỗ hợp pháp

Ngành gỗ: Nâng vị thế từ vai trò của DN và gỗ hợp pháp

(Chinhphu.vn) – Cách đây hơn 1 năm, ngày 8/8/2018, Thủ tướng lần đầu tiên chủ trì hội nghị (HN) “Định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu”. Hiện nay đã có nhiều thay đổi trong bức tranh chung của ngành chế biến gỗ. Tuy nhiên để tạo được bước đột phá cho ngành sản xuất này cần nhiều động lực hơn nữa để phát triển ngành chế biến gỗ tiệm cận với thị trường thế giới.
Xuất khẩu gỗ đạt hơn 6,6 tỷ USD

Xuất khẩu gỗ đạt hơn 6,6 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cả nước 8 tháng đầu năm 2019 đạt khoảng 6,66 tỷ USD. Xuất siêu lâm sản đạt 5,402 tỷ USD.