CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG HỖ TRỢ XUẤT KHẨU VÀ PHỔ BIẾN HIỆP ĐỊNH CPTPP/EVFTA

Nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xúc tiến thương mại và đầu tư hiệu quả tại các thị trường  trọng điểm, đặc biệt là việc khai thác các lợi thế to lớn từ các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái  Bình Dương (CPTPP), Hiệp định tự do Thương mại Việt Nam –EU(EVFTA)

DIễn đàn “Ngành Nông, lâm, thủy sản Việt Nam: Cơ hội và thách thức từ các Hiệp định CPTPP/EVFTA  do tạp chí Vietnam Business tổ chức dự kiến vào cuối tháng 11/2019 tại Hà Nội và khu vực phía Nam.

Diễn đàn thu hút khoảng 300 đại biểu từ các cơ quan Chính phủ, Bộ công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Hiệp hội ngành hàng liên quan, các cơ quan Ngoại giao và Phòng thương mại các nước, các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Các đại biểu sẽ tập trung phân tích, đánh giá và tập hợp những kiến nghị về khó khăn, thuận lợi của doanh nghiệp , hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh và phát triển các thị trường, đối tác khi tham gia FTA trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới đang có nhiều diễn biến khó lường.

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác từ phía các quý doanh nghiệp  trong việc hỗ trợ, tham gia vào các hoạt động tích cực của chương trình.

Kham khảo chương trình tại: file:///C:/Users/PHOENIX%20DINH/Downloads/Ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh%20H%E1%BB%97%20tr%E1%BB%A3%20xu%E1%BA%A5t%20kh%E1%BA%A9u%20v%C3%A0%20ph%E1%BB%95%20bi%E1%BA%BFn%20hi%E1%BB%87p%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20CPTPP%20-%20EVFTA.pdf

Nguồn: VCCI