Giới thiệu CLB LSS

Ngày 27/08/2014, Câu lạc bộ sản xuất tinh gọn ngành gỗ (Lean Six Sigma For Wood Club) gọi tắt là LSS Club được chủ tịch BIFA ký quyết định thành lập với sứ mệnh “Phát triển kỹ năng kiểm soát năng suất và kiểm soát lãng phí nhằm tăng trưởng về lợi nhuận một cách ổn định thông qua việc nâng cao năng lực cho Hội viên tham gia câu lạc bộ”.
Tổ chức hoạt động của CLB theo nguyên tắc tinh gọn bao gồm: Chủ nhiệm CLB và 3 ban (ban Đào Tạo, ban Thư Ký, ban Sự Kiện Truyền Thông)
Sau 3 năm hoạt động, CLB LSS hiện có hơn 40 hội viên doanh nghiệp trong ngành gỗ và các ngành phụ trợ khác, với hơn 70 hội viên là các Quản Đốc, Trưởng Phòng hoặc Ban Giám Đốc từ các doanh nghiệp này
Tầm nhìn: 
Trở thành CLB uy tín, chất lượng hỗ trợ hầu hết các giải pháp quản lý tốt nhất cho ngành gỗ.
Có nhiều chuyên gia giỏi về sản xuất tinh gọn, quản lý và kỹ thuật đồ gỗ tốt để hỗ trợ cho ngành gỗ.
Mục tiêu: Tăng năng suất và lợi nhuận hơn 150% cho chính các doanh nghiệp tham gia sau 2~3 năm hoạt động.
Triết lý - “Được phục vụ là hạnh phúc”: các cá nhân tham gia CLB LSS luôn nỗ lực chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng LSS nhằm tạo giá trị cho CLB và cho chính doanh nghiệp của mình
Hoạt động trọng điểm của CLB bao gồm:
Đào tạo lý thuyết LSS và hành động ứng dụng LSS hàng tháng
Báo cáo ứng dụng LSS thực tế
Chia sẻ kinh nghiệm quản lý, hỗ trợ các khó khăn trong quản lý
Trao đổi cơ hội kinh doanh
Chia sẻ kiến thức trên các phương tiện truyền thông của CLB LSS
Trải qua hơn 3 năm, CLB luôn duy trì họp định kỳ 1 lần/ 1 tháng, đến nay, CLB LSS đã tổ chức được 44 kỳ họp với 38 bài đào tạo kỹ năng Lean Six Sigma, tham quan hơn 20 doanh nghiệp Hội viên và đặc biệt hơn là đã có 45 báo cáo ứng dụng trong thực tế của các Hội viên trong CLB. 
Bên cạnh đó, hàng năm CLB đều tổ chức các hoạt động từ thiện có ý nghĩa cộng đồng.
Tập thể CLB Lean Six Sigma luôn luôn nỗ lực hoạt động để tạo giá trị cho hội viên tham gia và đang dần khẳng định uy tín của mình trong ngành gỗ.
Trong định hướng, CLB đang có thêm nhiều hoạt động phong phú để tiến xa hơn nữa đnhằm thực hiện được sứ mệnh của CLB.

 Hình ảnh tham quan doanh nghiệp của LSS Club – Kỳ họp lần 28 thàng 04/2017