Dự án NIRF

Giới thiệu CLB GĐ Nhân sự

Giới thiệu CLB GĐ Nhân sự

Ngành chế biến gỗ Việt Nam là một trong những ngành mũi nhọn xuất khẩu của đất nước với vị thế đứng thứ 4 trên thế giới. Năm 2017 ngành gỗ vui mừng đón nhận chiến tích ĐẠT MỐC xuất khẩu 8 triệu USD. Vui chung là thế nhưng lo riêng thì không hề nhỏ. Trong đó sự tăng trưởng nóng của ngành đang rất cần nguồn nhân lực để duy trì tăng trưởng và phát triển bền vững.