Nhân sự hiệp hội BIFA

BCH HIỆP HỘI BIFA
(Nhiệm Kỳ IV 2018-2021)


 1. Ông Điền Quang Hiệp, Công Ty TNHH Minh Phát 2, Chủ tịch BIFA
 2. Ông Trần Anh Vũ, Công Ty TNHH Liên Thanh, Tổng thư ký
 3. Ông Bùi Như Việt, Công Ty Cp Kỹ Nghệ Gỗ Long Việt, Phó Chủ tịch
 4. Ông Nguyễn Liêm, Công Ty Cp Lâm Việt, Phó Chủ tịch
 5. Ông Lê Văn Minh, Công Ty TNHH MTV CBG Tường Văn, Phó Chủ tịch
 6. Ông Lưu Phước Lộc, Công Ty TNHH M.T.R, Phó Chủ tịch
 7. Ông Nguyễn Phúc, Công Ty TNHH LPK, Phó Chủ tịch
 8. Ông Huỳnh Quang Thanh, Công Ty TNHH Hiệp Long
 9. Ông Nguyễn Phi Hùng, Công Ty TNHH Tiến Hưng
 10. Ông Phan Thế Hải, Công Ty TNHH Mtv Triệu Phú Lộc
 11. Ông Nguyễn Thành Được, Công Ty Cp Gỗ Dầu Tiếng,
 12. Bà Dương Thị Tú Trinh, Công Ty TNHH Máy Cbg Thượng Nguyên
 13. Ông Hoàng Kiều Phong, Công Ty TNHH Tiến Triển Việt Nam
 14. Ông Phan Văn Khôi, Công Ty TNHH SX TM XNK Keo Việt
 15. Ông Phạm Ngọc Phước, Công Ty TNHH An Khang
 16. Ông Lê Phước Vân, Công Ty TNHH Tư Vấn Hạnh Gia
 17. Ông Vũ Anh Quân, Công Ty Cp Gỗ Bình Định

BAN THƯỜNG VỤ
(Nhiệm Kỳ IV 2018-2021)

 1. Ông Điền Quang Hiệp, Chủ tịch
 2. Ông Bùi Như Việt, Phó chủ tịch
 3. Ông Lưu Phước Lộc, Phó chủ tịch
 4. Ông Nguyễn Phúc, Phó chủ tịch
 5. Ông Nguyễn Liêm, Phó chủ tịch
 6. Ông Lê văn Minh, Phó chủ tịch
 7. Ông Trần Anh Vũ, Tổng thư ký
 8. Ông Huỳnh Quang Thanh, Uỷ viên

BAN KIỂM TRA
(Nhiệm Kỳ IV 2018-2021)

 1. Ông Nguyễn Minh Nhật, Công ty Ván ép Nhật Nam
 2. Cô Trần Nguyễn Minh Duyên, Công ty Thanh Hoà
 3. Bà Nguyễn thị Diễn, Công Ty TNHH Thiên Như Quỳnh

CÁC BAN CHỨC NĂNG:

1. Ban Chính Sách và Đối ngoại:
Ông Nguyễn Liêm, Phó chủ tịch  – Trưởng ban
Ông Nguyễn Thành Được,  Uỷ viên
Ông Hoàng Kiều Phong, Uỷ viên
2. Ban Liên kết và Phát triển Hội viên:
Ông Bùi Như Việt, Phó chủ tịch  BIFA – Trưởng ban
Ông Phan Thế Hải, Uỷ Viên
Ông Phan Văn Khôi , Uỷ viên
3. Ban Xúc tiến thương mại:
Ông Nguyễn Phúc, Phó chủ tịch BIFA - Trưởng ban 
Ông Vũ Anh Quân, Uỷ viên
4. Ban Truyền Thông và sự kiện
Ông Trần Anh Vũ, Tổng Thư ký BIFA – Trưởng ban
Bà Dương Thị Tú Trinh,, Uỷ viên
5. Ban  Đào tạo
Ông Lê Văn Minh, Phó chủ tịch BIFA - Trưởng ban 
Ông Lê Phước Vân – Uỷ Viên
Ông Nguyễn Phi Hùng – Uỷ viên
6. Ban Công nghệ 4.0
Ông Lưu Phước Lộc, Phó chủ tịch  BIFA - Trưởng ban, GĐ Công ty TNHH M.T.R
Ông Phạm Ngọc Phước, , Uỷ viên

VĂN PHÒNG
Bà Văn Sơn Hoa Như – Chuyên viên Truyền thông và Đối ngoại
Bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Thư ký

Ông Nguyễn Dương - Chuyên viên Xúc tiến thương mại