BCH HIỆP HỘI BIFA NHIỆM KỲ V (2021-2024)

Đại hội Ban chấp hành Hiệp hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 5 (2021-2024) tổ chức ngày 17/12/2021 và đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm những ông bà sau đây: 

 1. Ông Nguyễn Liêm, Công Ty Cp Lâm Việt, Chủ tịch BIFA
 2. Ông Lưu Phước Lộc, Công Ty TNHH M.T.R, Phó Chủ tịch TT;
 3. Ông Bùi Như Việt, Công Ty Cp Kỹ Nghệ Gỗ Long Việt, Phó Chủ tịch;
 4. Ông Nguyễn Phúc, Công Ty TNHH LPK, Phó Chủ tịch;
 5. Ông Trần Anh Vũ, Công Ty TNHH Liên Thanh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký;
 6. Ông Hoàng Kiều Phong, Công Ty TNHH Tiến Triển Việt Nam; Phó chủ tịch;
 7. Ông Huỳnh Thanh Trung, Công ty TNHH Leanwears
 8. Ông Lê Văn Minh, Công Ty TNHH MTV CBG Tường Văn
 9. Ông Huỳnh Quang Thanh, Công Ty TNHH Hiệp Long
 10. Ông Nguyễn Phi Hùng, Công Ty TNHH Tiến Hưng
 11. Ông Phan Thế Hải, Công Ty TNHH Mtv Triệu Phú Lộc
 12. Bà Nguyễn Đình Anh Chi, Công Ty TNHH Máy CBG Thượng Nguyên
 13. Ông Lê Phước Vân, Công Ty TNHH Tư Vấn Hạnh Gia
 14. Ông Phan Văn Khôi, Công Ty TNHH SX TM XNK Keo Việt
 15. Ông Phạm Ngọc Phước, Công Ty TNHH An Khang
 16. Ông Nguyễn Minh Nhật. Công ty TNHH Ván ép cơ khí và XD Nhật Nam
 17. Bà Trần Nguyễn Minh Duyên, Công ty TNHH Thanh Hòa
 18. Ông Phan Văn Nam, Công ty TNHH Nam Mỹ
 19. Bà Trương Thị Hồng Tuân, Công ty TNHH Phương Nam Logistic
 20. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Công ty TNHH Hóa chất Hưng Phát Thịnh
 21. Ông Đỗ Sĩ Nga, Công ty TNHH MCB Thành Thông
 22. Ông Nguyễn Dương Hiệu, Công ty CP Lipdovit
 23. Bà Lê Hải Liễu, Công ty CP Gỗ Đức Thành
 24. Ông Phạm Ngọc Trung, Công ty TNHH 2TV Thiết Đan
 25. Ông Lê Đình Hoàng, Ngân hàng Vietcombank Bình Dương
 26. Ông Cao Văn Đồng, Công ty TNHH Kettle Interiors
 27. Bà Lương Thị Ngọc Xuyến, Công ty TNHH Kim Thành A

BAN THƯỜNG VỤ
(Nhiệm Kỳ V 2021-2024)

 1. Ông Nguyễn Liêm, Chủ tịch
 2. Ông Lưu Phước Lộc, Phó chủ tịch
 3. Ông Bùi Như Việt, Phó chủ tịch
 4. Ông Nguyễn Phúc, Phó chủ tịch
 5. Ông Hoàng Kiều Phong, Phó chủ tịch
 6. Ông Trần Anh Vũ, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký
 7. Ông Huỳnh Thanh Trung, Uỷ viên

BAN KIỂM TRA
(Nhiệm Kỳ V 2021-2024)

 1. Ông Nguyễn Minh Nhật, Công ty Ván ép Nhật Nam
 2. Ông Phan Văn Khôi, Công ty TNHH SXTM XNK Keo Việt
 3. Ông Phạm Ngọc Phước, Công ty TNHH An Khang
 4. Trần Nguyễn Minh Duyên, Công ty Thanh Hoà

CÁC BAN CHỨC NĂNG:

1. Ban Chính Sách:
Ông Hoàng Kiều Phong, Phó chủ tịch  – Trưởng ban

Ông Huỳnh Quang Thanh

Ông Phan Thế Hải

Ông Lê Đình Hoàng

Ông Nguyễn Dương Hiệu

Bà Lương Thị Ngọc Xuyến

 
2. Ban Chăm sóc hội viên và Liên kết chuỗi:
Ông Bùi Như Việt, Phó chủ tịch  BIFA – Trưởng ban

Ông Lê Phước Vân

Ông Nguyễn Phi Hùng

Ông Phan Văn Nam

Ông Nguyễn Thanh Tuấn

Ông Đỗ Sĩ Nga

Ông Phạm Ngọc Trung

Ông Cao Văn Đồng

3. Ban Xúc tiến thương mại:

Ông Cao Văn Đồng - UVBCH - Trưởng Ban.

Ông Nguyễn Phúc

Ông Lưu Phước Lộc

Ông Trần Anh Vũ

Ông Phan Văn Nam

Bà Lê Hải Liễu

Bà Trương Thị Hồng Tuân

4.  Ban Phát triển nhân lực và chuyển đổi số
Ông Huỳnh Thành Trung, UV BTV - Trưởng ban 

Ông Lê Văn Minh;

Ông Lê Phước Vân;

Ông Phan Văn Nam;

Ông Đỗ Sĩ Nga;

Bà Nguyễn Đình Anh Chi;

Ông Phạm Ngọc Trung.

VĂN PHÒNG

Ông Đào Tiến Dũng - Chuyên viên dự án

Bà Nguyễn Thị Tuyết Trang - Kế toán
Bà Văn Sơn Hoa Như – Chuyên viên Truyền thông và Đối ngoại
Bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Thư ký