CÔNG TY TNHH FORESTRY INNOVATION CONSULTING (VIỆT NAM)

Địa chỉ: Phòng 17-05, 17-06, tầng 17, Tòa nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Hotline: 0274 3803609

Email: info@canadianwood.com.vn

Trang web:  www.canadianwood.com.vn

Representative: David Turnbull – Country Director

Người đại diện: David Turnbull – Giám Đốc Quốc Gia

Category/Lĩnh vực hoạt động:

Canadian Wood Vietnam is a satellite office of Forestry Innovation Investment, a Crown agency of the Government of British Columbia (B.C.) with a focus on expanding opportunities for B.C. forest products.

Canadian Wood Việt Nam là một văn phòng vệ tinh của Forestry Innovation Investment, là một cơ quan trực thuộc tỉnh bang British Columbia (B.C.) tập trung vào việc mở rộng cơ hội cho các sản phẩm gỗ xẻ từ B.C.

Through product trials, technical support, seminars, exhibitions, networking events and media channels, Canadian Wood builds awareness about B.C. wood products and the benefits of wood use in Vietnam.

Thông qua các chương trình dùng thử sản phẩm, hỗ trợ về kĩ thuật, tổ chức các hội thảo, triển lãm, sự kiện kết nối và các kênh mạng xã hội, Canadian Wood chia sẻ kiến thức về các sản phẩm gỗ và các lợi ích của việc sử dụng gỗ của B.C. tại Việt Nam.