Tin tức

Ngành gỗ đã xác định được hướng đi phù hợp

Ngành gỗ đã xác định được hướng đi phù hợp

Trong 3-5 năm trở lại đây các dự án chế biến gỗ đầu tư mới đều ứng dụng công nghệ hiện đại, mức độ tự động cao. Dù nhiều doanh nghiệp không thể đầu tư được tất cả ngay một lúc nhưng đã xác định được hướng phát triển phù hợp với xu thế hiện nay.