Tin BIFA

KỶ YẾU BIFA 2018

KỶ YẾU BIFA 2018

Kỷ yếu BIFA lần đầu tiên được ra đời nhằm kỷ niệm 9 năm thành lập và cũng là nơi để quy tụ những hội viên của BIFA để được quảng bá rộng rãi đến Khách trong cũng như ngoài nước.