Tin BIFA

CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này dẫn đến tình trạng kinh tế còn khó khăn trong thời gian tới.