Tin BIFA

BIFA NHÂN ÁI - CHUNG TAY XÂY ĐẮP GỖ VIỆT

BIFA NHÂN ÁI - CHUNG TAY XÂY ĐẮP GỖ VIỆT

Sau thời gian 3 tháng kể từ khi phát động chương trình Học bổng khuyến học của Quỹ BIFA NHÂN ÁI, Quỹ đã xét duyệt 19 trường hợp học sinh, sinh viên có thành tích tốt trong học tập; là con em của các anh chị em công nhân đang làm việc tại các công ty: Cao Su Trường Phát, Tekcom, Long Việt, Hiệp Long, Mifaco và Lâm Việt. Ngày 23/5 vừa qua, Quỹ BIFA NHÂN ÁI đã đến thăm hỏi các công ty trên và tiến hành trao những phần học bổng đến tận tay các phụ huynh.