ĐÀO TẠO - PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG (SCORE)

Dự án Phát triển doanh nghiệp bền vững (SCORE) là chương trình tư vấn và đào tạo với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động.

Nội dung dự án bao gồm 5 chuyên đề có tính liên kết chặt chẽ

Quá trình và phương pháp triển khai


Tại BIFA, chúng tôi xây dựng chương trình đào tạo tập trung/tại doanh nghiệp cho 02 chuyên đề:

I. CHUYÊN ĐỀ 1: Hợp tác tại nơi làm việc

1. Mục tiêu đào tạo:

Xây dựng nhóm cải tiến tại Doanh nghiệp
Lập kế hoạch cải tiến Doanh nghiệp
Xây dựng hệ thông theo dõi và đánh giá cải tiến
Tăng cường hiệu quả chia sẻ thông tin
Áp dụng 5S và Kaizen trong sản xuất
Phát huy vai trò của người lao động trong quá trình cải tiến
2. Thời gian đào tạo: 2.5 - 03 tháng
Áp dụng mô hình đào tạo tập trung với các giảng viên nhiều kinh nghiệm trong ngành, giảm áp lực về thời gian tiếp thu và thực hành cải tiến cho doanh nghiệp
- Khảo sát ban đầu tại doanh nghiệp (1/2 ngày)
- Đào tạo tập trung tại văn phòng BIFA: 2 ngày (Nếu đào tạo tại doanh nghiệp thì thời lượng sẽ rút ngắn còn 01 ngày)
- 04 lần tư vấn tại Doanh nghiệp
- Đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm.
3. Đối tượng tham dự:
- Nhóm cải tiến: 10-15 người
- Nhóm cán bộ quản lý cấp trung, trưởng xưởng, cấn bộ công nhân viên và các bộ phận có liên quan.
4. Chi phí đào tạo: 18.000.000 đồng/Doanh nghiệp
Chi phí trên đã được hỗ trợ bởi ILO. Bao gồm tất cả các chi phí đào tạo, tư vấn, giảng viên.

 

II. CHUYÊN ĐỀ 2: Quản lý chất lượng (dành cho DN đã hoàn thành chuyên đề 1)

1. Mục tiêu đào tạo:

Tổng quan về quản lý chất lượng

Chất lượng và yêu cầu của Khách hàng

Kiểm soát lỗi

Quy trình vận hành chuẩn SOP

Kiểm soát trực quan

Phân tích dữ liệu lỗi

Xây dựng văn hóa chất lượng
2. Thời gian đào tạo: 2.5 - 03 tháng
Áp dụng mô hình đào tạo tập trung với các giảng viên nhiều kinh nghiệm trong ngành, giảm áp lực về thời gian tiếp thu và thực hành cải tiến cho doanh nghiệp
- Khảo sát ban đầu tại doanh nghiệp (1/2 ngày)
- Đào tạo tập trung tại văn phòng BIFA: 2 ngày (Nếu đào tạo tại doanh nghiệp thì thời lượng sẽ rút ngắn còn 01 ngày)
- 04 lần tư vấn tại Doanh nghiệp
- Đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm.
3. Đối tượng tham dự:
- Nhóm cải tiến: 10-15 người
- Nhóm cán bộ quản lý cấp trung, trưởng xưởng, cấn bộ công nhân viên và các bộ phận có liên quan.
4. Chi phí đào tạo: 18.000.000 đồng/Doanh nghiệp
Chi phí trên đã được hỗ trợ bởi ILO. Bao gồm tất cả các chi phí đào tạo, tư vấn, giảng viên.

 Đăng ký tham gia vui lòng liên hệ:

Ms Như: 0978 490 432 - pr_project@bifa.vn/info@bifa.vn

Chi tiết xem tại file đính kèm

Giới thiệu về Dự án SCORE : Gioi thieu SCORE_BIFA.pdf

Nội dung đào tạo chuyên đề 1 : chương-trình-chuyên-đề-1_bifa.pdf

Nội dung đào tạo chuyên đề 2 chương-trình-chuyên-đề-2_bifa.pdf