Tin BIFA

THỰC HÀNH BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG LÃNH ĐẠO - HỌP MẶT CLB LSS KỲ 81

THỰC HÀNH BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG LÃNH ĐẠO - HỌP MẶT CLB LSS KỲ 81

Lập bản đồ tư duy (Mindmap) là một công cụ mạnh mẽ mà chúng ta có thể sử dụng với tư cách là nhà lãnh đạo để cân bằng quá trình tư duy logic của mình với tư duy mở rộng, đổi mới về cách tiếp cận công việc của chúng ta. Bạn cũng có thể hiểu rõ hơn và đạt được các mục tiêu cá nhân hoặc các mục tiêu nhóm trong công việc. Trong ngày 28/10/2022, CLB LSS (Câu lạc bộ sản xuất tinh gọn ngành gỗ Bình Dương) đã tổ chức lớp đào tạo nhằm cung cấp cho các thành viên CLB LSS và hội viên BIFA (Hiệp hội Chế biến gỗ tỉnh Bình Dương) các kỹ năng chính của việc lập bản đồ tư duy đối với các nhà lãnh đạo.