Tin BIFA

HỘI THẢO: Triển khai Nghị định 102 đối với Gỗ nhập khẩu và Phân loại doanh nghiệp

HỘI THẢO: Triển khai Nghị định 102 đối với Gỗ nhập khẩu và Phân loại doanh nghiệp

Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định về Hệ thống Bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam chính thức có hiệu lực từ ngày 30/10/2020. Nghị định này quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam đối với nhập khẩu, xuất khẩu; tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ; cấp giấy phép FLEGT.