Tin BIFA

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 HAWA-BIFA-DOWA

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 HAWA-BIFA-DOWA

Năm 2021, một năm nhiều biến động đối với kinh tế xã hội toàn cầu.

Với sự nỗ lực vượt bậc, ngành gỗ đã vượt qua nghịch cảnh, lấy khó khăn biến thành cơ hội, gặt hái những kết quả đạt ấn tượng. Tổng giá trị XK đồ gỗ và các loại lâm sản đạt 15.87 tỷ USD Mỹ vượt 20% kế hoạch đề ra và tăng 20% so với năm 2020. Trong đó, XK gỗ và Sp gỗ đạt 14.72 tỷ USD,  XK lâm sản ngoài gỗ đạt 1,15 tỷ USD. Giá trị NK gỗ và SP gỗ năm 2021 đạt khoản 2,93 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ, xuất siêu ước cả năm đạt 12,94 tỷ USD tăng 21,2% so với cùng kỳ...

Một năm nhiều khó khăn và thách thức, hãy cùng nhìn lại những hình ảnh hoạt động hỗ trợ cộng đồng ngành gỗ, doanh nghiệp hội viên và chung tay vượt qua khó khăn bởi đại dịch Covid 19 của Hawa - Bifa - Dowa trong năm 2021.