Tin ngành

Nhiều nhà bán lẻ thực hiện các bước để giải quyết dịch COVID-19

Nhiều nhà bán lẻ thực hiện các bước để giải quyết dịch COVID-19

Các nhà bán lẻ đồ gia dụng đang tham gia vào cuộc chiến chống lại COVID-19 cùng nhau.

Các nhà bán lẻ Crate và Barrel / CB2 và Macy, hiện đang đóng cửa tất cả các cửa hàng cho đến cuối tháng; Địa điểm Lovesac sẽ đóng cửa cho đến ngày 5 tháng 4; tất cả các cửa hàng của Wolf và Levin thất ở Pennsylvania đều bị đóng cửa do virus và Room & Board cũng sẽ đóng cửa tất cả các cửa hàng của mình cho đến khi có thông báo mới.