Tin trong nước

Tuyên Quang: Đưa gỗ rừng vươn ra thế giới

Tuyên Quang: Đưa gỗ rừng vươn ra thế giới

Tuyên Quang có 420.890ha rừng, tỷ lệ che phủ của rừng 65% là điều kiện lý tưởng để tỉnh phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững. Từ năm 2015 đến nay Tuyên Quang đã thực hiện chương trình cấp chứng chỉ rừng FSC.