Tin trong nước

Hồi kết cho gỗ bất hợp pháp

Hồi kết cho gỗ bất hợp pháp

Từ ngày 1/6/2019, Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (viết tắt là VPA/FLEGT) sẽ chính thức có hiệu lực. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) bắt buộc phải có giấy phép chứng nhận xuất xứ hợp pháp.

Gỗ Việt sắp được cấp 'visa' vào EU

Gỗ Việt sắp được cấp 'visa' vào EU

Từ ngày 1.6, Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và châu Âu có hiệu lực. Giấy phép này sẽ thay thế hàng loạt giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ hợp pháp mà các doanh nghiệp Việt Nam đang phải thực hiện.