Tin trong nước

Xuất khẩu dăm gỗ: Đứng đầu thế giới nhưng không “cầm trịch”

Xuất khẩu dăm gỗ: Đứng đầu thế giới nhưng không “cầm trịch”

Đứng đầu thế giới về XK dăm gỗ nhưng Việt Nam lại không ở thế “cầm trịch” thị trường khi chịu sự chi phối quá lớn từ Trung Quốc. Giải pháp quan trọng trước mắt cho ngành dăm được nhận định là phải cơ cấu lại, tập trung vào nâng cao chất lượng, dựng xây thương hiệu...