Tin tức

BIFA TỔ CHỨC HỌP MẶT CUỐI NĂM

BIFA TỔ CHỨC HỌP MẶT CUỐI NĂM

Ngày 27/12/2019, Hiệp hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức Họp mặt cuối năm và Hội thảo Bán hàng xuyên biên giời cùng với AMAZON - Hỗ trợ tài chính xuất khẩu
Vừa mừng vừa lo khi gia tăng FDI vào ngành gỗ

Vừa mừng vừa lo khi gia tăng FDI vào ngành gỗ

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những động lực thúc đẩy ngành gỗ phát triển. Tuy nhiên, việc FDI vào ngành gỗ gia tăng nhanh chóng cũng đem lại nhiều thách thức như khó khăn trong kiểm soát chất lượng của các dự án, tiếp nhận các dự án có quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gian lận xuất xứ...