Tin tức

Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp về Pháp luật lao động

Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp về Pháp luật lao động

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp năm 2018 nhằm giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin cho các Doanh nghiệp tại khu vực phía Nam về các chính sách liên quan đến lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI HCM) phối hợp với Bộ Lao động Thương bình và Xã hội sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp.
Xử lý những điểm nghẽn trong nền kinh tế để tiếp tục tăng trưởng, phát triển

Xử lý những điểm nghẽn trong nền kinh tế để tiếp tục tăng trưởng, phát triển

Song song với thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, cần tiếp tục xử lý thực chất những điểm nghẽn trong nền kinh tế thông qua việc tìm kiếm, khai thác các động lực tăng trưởng mới, trong đó nhấn mạnh vai trò các động lực về thể chế, chính sách, pháp luật; kinh tế tư nhân; hội nhập kinh tế quốc tế; cách mạng công nghệ 4.0 và động lực tăng trưởng nội tại từ các trung tâm phát triển, các đô thị, đầu tàu kinh tế của đất nước.